Sosiaalisen median palvelut

Sosiaalinen media on verkon kautta tapahtuvaa keskustelua, verkostoitumista ja omaehtoista yhteisöllisyyttä. Useimmin mainittu syy käyttää somea on mahdollisuus olla yhteydessä ja tehdä yhteistyötä muiden kanssa. Sosiaalinen media muodostaa suoran yhteyden jokaisen sitä käyttävän ihmisen, organisaation ja muun toimijan välille.

Tarjoamme sosiaalisen median luentoja ja koulutuksia sekä konsultointia ja muita asiantuntijapalveluita. Toimimme koko Suomen alueella.

Asiantuntijuutemme perustuu monipuoliseen kokemukseen sekä vahvaan tekniseen ja teoreettiseen tietopohjaan. Tunnemme yhtälailla sosiaalisen median historian kuin sen viimeisimmät trendit, tulevaisuuden ennakointiakaan unohtamatta.

Sosiaalinen media yrityksille

Yrityksille sosiaalinen media on mahdollisuus päästä syvempään vuorovaikutukseen asiakkaidensa kanssa. Somen käyttö markkinoinnissa on arkipäivää mm. sisältömarkkinnoin ja omien sosiaalisen median profiilien muodossa. Sosiaalisen median hyödyntäminen liittyy myös oleellisesti yrityksen www-sivuston suunnitteluun ja toteutukseen. Markkinoinnin ja myynnin lisäksi somessa voidaan tehdä mm. asiakaspalvelua ja asiakkaita osallistavaa tuotekehitystä.

Toisaalta sosiaalista mediaa voidaan käyttää yrityksen sisällä mm. viestinnän, projektityöskentelyn, koulutuksen ja muiden prosessien tehostamiseen. Yrityksen johdolle puolestaan somen kokonaisvaltainen ymmärtäminen on tärkeää, jotta sen mahdollisuudet voidaan huomioida niin strategisella tasolla kuin käytännön toimintakulttuurin kehittämisessä.

Sosiaalinen media yhdistyksille ja järjestöille

Yhdistyksille ja järjestöille sosiaalinen media tarjoaa ainekset monipuolisen yhteistyöalustan rakentamiseen sekä toimintaympäristön, jonka kautta voidaan helposti saavuttaa omat kohderyhmät. Sosiaalisessa mediassa voidaan tehdä mm. tiedotusta, yhteistyötä ja osallistamista. Toiminnan tueksi voidaan perustaa omia sosiaalisen median profiileita ja ryhmiä.

Toisaalta some tarjoaa lukemattomasti hyödyllisiä työkaluja arkipäivän työn avuksi. Sen kautta voidaan myös verkostoitua muiden saman aihepiirin toimijoiden kanssa ja sitä voidaan käyttää osana tapahtumien järjestämistä.

Sosiaalinen media opetuksessa

Sosiaalinen media tarjoaa opetukseen uusia oppimisympäristöjä, menetelmiä ja sisältöjä. Some-palvelujen avulla voidaan tukea niin yhteisöllistä kuin yksilöllistä oppimista, mutta opettajan on samalla kehitettävä myös opetusmenetelmiään. Sosiaalinen median tunteminen ja sen käyttötaidot ovat tärkeitä nykypäivän työelämä- ja kansalaistaitoja, minkä takia ne on huomioitava myös opetuksen sisältönä jokaisella koulutusasteella.

Oppilaitoksen johdolle keskeistä on ymmärtää sosiaalisen median mahdollisuudet ja vaatimukset niin varsinaisessa opetustyössä kuin kouluyhteisön kehittämisessä ja opettajien välisessä yhteistyössä. Sosiaalinen media tulee huomioida mm. opetussuunnitelmatyössä, tieto- ja viestintäteknologian linjauksissa ja hankinnoissa sekä opettajien täydennyskoulutuksessa. Toisaalta on koordinoitava, mitä ja miten eri some-palveluja käytetään koulutuksen eri vaiheissa.