Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoa Mapista tai saada esittelyn ohjelmasta? Ota yhteyttä, niin palaamme asiaan mahdollisimman pian.

Lähetä viesti

Oppilaitoksen kurssi- ja opiskelijahallinta

Mappi on kurssihallintajärjestelmä ja opiskelijarekisteri, jonka avulla huolehdit www-sivustosi kurssikalenterin ylläpidosta, opiskelijoiden ilmoittautumisesta, kurssikohtaisista valinnoista sekä seuraat ja markkinoit järjestämiäsi koulutuksia. Järjestelmästä löytyvät lisäksi työkalut muun muassa laskutukseen, tilastotietojen keruuseen ja raportointiin.

Mappi kattaa koulutus- ja opiskelijahallinnan keskeiset tarpeet:

  • Koulutusten organisointiin liittyvät toiminnot
  • Opiskelijatietojen tallennus ja käsittely
  • Ilmoittautumisprosessin hallinta
  • Monipuoliset laskutustoiminnot
  • Markkinoinnin ja viestinnän toiminnot
  • Kursseihin liittyvät tulosteet ja raportit

Lataa PDF-esite

Keskitetty verkkopohjainen työkalu koulutusten organisointiin

Mapin avulla oppilaitoksen työntekijät hoitavat kokonaisvaltaisesti koulutuksiin ja opiskelijoihin liittyviä rutiineja. Järjestelmän monipuoliset toiminnot helpottavat ja tehostavat oppilaitoksen toimintaa.

Mappi sopii erityisesti pienten ja keskikokoisten oppilaitosten ja koulutuksenjärjestäjien tarpeisiin. Järjestelmä sopii myös oppilaitoksille, jotka järjestävät koulutuksia useilla toimipaikoilla, sekä tilanteisiin, joissa koulutusvalikoima koostuu useiden oppilaitosten yhteistyöstä.

Mappi - Oppilaitoksen kurssi- ja opiskelijahallinta

 Koulutusten hallinta

Samalla järjestelmällä ovat hallittavissa niin koulutusten järjestelyiden vaatimat sisäiset tiedot kuin julkaistavat tiedot. Koulutuskohtaiset tarkat esittelysivut luodaan helposti valmiiden sivupohjien avulla. Www-sivustolle liitettävien monipuolisten hakutoimintojen ansiosta koulutukset löytyvät nopeasti ja täsmällisesti.

Ilmoittautuminen

Järjestelmä huolehtii luotettavasti ilmoittautumisprosessin rutiineista keräämällä koulutuksiin osallistujista automaattisesti kattavat tiedot, seuraamalla koulutuksien osallistujamääriä ja varasijalla olevia sekä lähettämällä opiskelijoille vahvistusviestit. Ylläpitäjä voi lisätä ilmoittautumislomakkeelle koulutuskohtaisesti tarvittavia lisäkysymyksiä, jolloin kuhunkin koulutukseen saadaan helposti kerättyä juuri oikeat tiedot.

 Käyttäjien hallinta ja opiskelijarekisteri

Järjestelmä toimii tehokkaana opiskelijarekisterinä: se tallentaa runsaasti helposti muokattavissa olevaa tietoa käyttäjistä. Järjestelmään voidaan myös siirtää isoja tietomassoja jo olemassa olevista käyttäjärekistereistä esimerkiksi markkinointikäyttöä varten. Opiskelijat voivat katsella ja muokata omia tietojaan sekä tarkastella kurssien ilmoittautumis- ja suoritustietojaan.  

 Laskutus

Järjestelmä sisältää monipuoliset toiminnot laskutuksen hoitamiseen. Laskujen luonnin ja tulostuksen lisäksi järjestelmän kautta voidaan seurata laskutustilannetta niin koulutus- kuin yksilötasolla. Laskutustoiminnot voidaan tarvittaessa integroida ulkoisiin laskutusohjelmiin (mm. Sonet ja e-laskut). Yksilöasiakkaiden lisäksi järjestelmään voidaan tallentaa laskutusasiakkaiksi yrityksiä ja organisaatioita: samalle laskutusasiakkaalle ja laskulle voidaan kirjata useita osallistujia.

 Raportointi

Järjestelmä tuottaa monipuolista aineistoa raportointiin sisältäen opiskelijoiden suoritusten lisäksi myös opettajien opetustunnit. Vuosiraportit on helppo koostaa suoraan järjestelmän tallentamista tiedoista sekä kokonaisuutena että toimipaikkakohtaisesti. Perusraporttien lisäksi järjestelmään voidaan tuottaaa lisäraportteja tarpeen mukaan.

 Markkinointirekisteri

Mapin markkinointirekisteri koostuu järjestelmään kertyvistä opiskelijatiedoista että ylläpitäjien erikseen markkinointirekisteriin tuomista henkilöistä ja tahoista. Rekisterissä oleviin käyttäjätietoihin voidaan tallentaa markkinointitägejä, joiden avulla henkilöitä voidaan hakea ja heille voidaan lähettää markkinointi- ja muita viestejä kohdennetusti. Viestintä on nopeaa ja tehokasta helppokäyttöisten toimintojen ansiosta. Mapissa voidaan myös luoda ja lähettää uutiskirjeitä.