Ohjelmointipalvelut: räätälöidyt verkko-ohjelmat ja sovellukset

Teemme esimerkiksi seuraavan tyyppisiä ohjelmia ja sovelluksia eri kokoisille yrityksille:

 • Varauskalenterit ja tilausjärjestelmät
 • Tietokantapohjaiset verkko-ohjelmistot, esimerkiksi räätälöidyt toiminnanohjausjärjestelmät
 • Yhteistyö-, viestintä- ja oppimisalustat
 • Mobiilisovellukset sekä verkko- ja mobiilisovellusten yhdistelmät
 • Ohjelmistorajapinnat, esimerkiksi REST-API:t
 • Ulkoisten verkkopalvelujen integrointi verkkopalveluun
Ohjelmistojen suunnittelu ja toteutus, räätälöidyt tietokantaohjelmat, sovellukset, mobiilisovellukset, toiminnanohjausjärjestelmät, varauskalenterit

Kun tarvittavaa verkkosovellusta tai www-sivuston osaksi tulevaa monimutkaisempaa toimintoa ei ole valmiina saatavilla, suunnittelemme ja toteutamme sen alusta alkaen. Hyvänä esimerkkinä tästä ovat omat ohjelmistotuotteemme, jotka saivat alkunsa, kun emme löytäneet riittävän hyviä valmiita ohjelmistoja asiakkaidemme tarpeisiin.

Hyvällä ohjelmalla tarkoitamme:

 • Ohjelman vaatimukset ja käyttötapaukset on suunniteltu yhdessä asiakkaan kanssa
 • Ohjelma vastaa juuri siihen tarpeeseen, johon se on tarkoitettu
 • Vähentää työtä / säästää työaikaa verrattuna aikaan ennen ohjelman käyttöönottoa
 • Helppokäyttöinen ja selkeä, eikä myöskään liian tekninen - muuten sen hyödyt eivät toteudu käytännössä
 • Ohjelma ohjaa käyttäjää toimimaan siten kuin on tarkoituskin
 • Ohjelmassa on mahdollisimman vähän asetuksia, joita käyttäjä ei voisi itse ylläpitää
 • Ohjelman ensimmäinen versio saadaan asiakkaan käytettäväksi nopeasti ja sen kehittäminen voidaan tehdä ketterästi vaiheittain huomioiden asiakkaan antama palaute sekä projektinaikaiset muutokset ja lisätoiveet
 • Ohjelma on suunniteltu siten, että sekä sen käyttöliittymää että toimintaa voidaan tarvittaessa muuttaa helposti
 • Ohjelma on modulaarinen ja sen toteutus mahdollistaa monipuolisen jatkokehityksen

Ohjelmistojen suunnittelu ja toteutus kustannustehokkaasti

Usein ratkaisumme perustuvat Innowise CMS -julkaisujärjestelmään, jota olemme kehittäneet siten, että sen avulla voimme toteuttaa monimutkaisetkin verkkosovellukset ketterästi, nopeasti ja kilpailukykyiseen hintaan.

Valmiin ohjelmistokehyksen höytynä on, että sen mukana tulee valmiit moduulit mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinta
 • Sisällönhallinta
 • Kalenterit
 • Ajastetut tehtävät ja tehtäväjono
 • Viestien lähetys (sähköpostit ja tekstiviestit)
 • Rajapinnat sisään ja ulos järjestelmästä

Erityisesti leipälajimme ovat räätälöidyt tietokannat, työskentely-ympäristöt ja toiminnanohjausjärjestelmät, joihin voi liittyä erilaisia julkisia tai kirjautumisen vaativia asiakaskäyttöliittymiä, hallintatyökaluja ja raportointitoimintoja.

Ohjelmistotuotannon ei tarvitse olla "loputon projekti"

Toimimme asiakaslähtöisesti, mikä tarkoittaa sitä, että ohjelmistoprojektin perustana on asiakkaan kanssa yhdessä määritellyt tavoitteet, jonka perusteella teemme ratkaisuehdotuksen. Ratkaisuehdotus koostuu usein vaihtoehdoista, joista asiakas voi valita toiminnallisesti sekä budjetin ja aikataulun kannalta tilanteeseen sopivimman.

Käytämme toimintamalleja, jotka takaavat lopputuloksen olevan halutun lainen ja mahdollistavat projektin etenemisen helpon seurannan. Näitä ovat esimerkiksi ohjelmiston toimintaa kuvaavien rautalankamallien käytön suunnittelun apuna, käyttöliittymäprototyypit, projektin vaiheistaminen niin, että tärkeimmät toiminnat saadaan käyttöön pian, yhteinen projektinhallintaympäristö, seurantapalaverit sekä jatkuva kustannusseuranta. Hyvä projektinhallinta takaa budjetin ja aikataulun pitämisen.

Räätälöityjen ohjelmistojen suunnittelu ja toteutus kustannustehokkaasti

Esimerkkejä räätälöidyistä tietokantapohjaisista verkko-ohjelmista

 • Innowise CMS -julkaisujärjestelmä - ketterä framework räätälöityjen tietokantasovellusten toteuttamiseen
 • Purot.net-yhteistyö- ja oppimisalusta
 • Mappi kurssi- ja opiskelijahallintajärjestelmä
 • Erilaiset hakupalvelut ja niihin liittyvät tietokannat ylläpitotyökaluineen
 • Verkkokaupat, ostoskorit ja alennuskuponkijärjestelmät
 • Palvelutilauslomakkeet ja tehtävälistat
 • Tonttien osto- ja tarjousmyyntipalvelu
 • Tuoterekisteröintipalvelu
 • Toimitila- ja kiinteistöpörssit
 • Jäsentasoihin/käyttäjäryhmiin perustuva yhdistyksen sisäinen extranet
 • Extranet- ja intranet-ratkaisut
 • Oppimisalustat ja -pelit sekä yhteistyöalustat
 • Hyvinvointiin liittyvä mobiilisovellus

Esimerkkejä tekemistämme yritysten toiminnanohjausjärjestelmistä

 • Rakennusalan pientalorakentamisen toiminnanohjausjärjestelmä
 • Autokaupan logistiikkajärjestelmä sisältäen mm. autojen toimitus- ja siirtoajojen logistiikan toiminnot, tuontiautojen hallinta, myytyjen ja ostettujen autojen tarkistukset, autoveroilmoitukset, katsastukset ja korjaukset
 • Työajanseurantajärjestelmät
 • Hautakiviin liittyvien huolto- ja muiden töiden toiminnanohjausjärjestelmä
 • Kauppaketjun sisäinen tilausjärjestelmä
 • Rakennustyökoneiden vuokrauksen varausjärjestelmä
 • Myynnin raportointi- ja seurantapalvelu

Esimerkkejä rajapinta- ja integrointiratkaisuista

 • Tietojärjestelmien integrointi www-sivustoille, esim. yhteystietohakemistot, kokous-/pöytäkirjajärjestelmät, oppilaitosten kurssijärjestelmät
 • Google-karttoihin perustuvat verkkosovellukset
 • Räätälöidyt REST-rajapinnat (esim. JSON, XML, oEmbed)
 • Maksurajapinnat, mm. Paytrail ja Paypal
 • Lyyti-tapahtumahallintapalvelun tapahtumien integrointi www-sivustolle
 • Etuoven Kivi-kiinteistönvälitysjärjestelmän myytävien kohteiden liittäminen www-sivustolle (listaukset ja hakutoiminnot)
 • Oikotien kohteiden haku, listaus ja näyttö rajapinnan välityksellä www-sivustolle
 • Autosoftan myytävien kohteiden ja hakutoimintojen liittäminen www-sivustolle
 • Alkali Websales -autotietojärjestelmän integrointi autokaupan logistiikkajärjestelmään
 • Vero API:n autoverotuksen ilmoitusten integrointi autokaupan logistiikkajärjestelmään
 • Talosoftan kohteiden siirron rajapinnan integrointi yrityksen toiminnanohjausjärjestelmään
 • MPASSid-kertakirjautumisjärjestelmän integrointi Purot.net-yhteistyö- ja oppimisalustalle
 • Www-sivuston yhteystietohakemistojen integrointi intranetiin (esim. Microsoft SharePoint)
 • Asiakastietojen lähetys Salesforceen

Käyttämämme teknologiat ja ohjelmointikielet

Tarjoamme ohjelmointipalveluita mm. seuraavia tekniikoita hyödyntäen: PHP, JavaScript, jQuery, React JS & Native, Java, XML, rest-rajapinnat, SQL-tietokannat, Apache-moduulit.

Ketterää ohjelmistokehitystä - koodausta ilman pokkurointia

Olemme tottuneet joustavaan ohjelmistokehitykseen, joka perustuu ylätason suunnitelmaan, mutta etenee yksityiskohtien osalta esimerkiksi viikon jaksoissa (sprinteissä). Tiimissämme on toimiva roolitus, ja olemme tottuneet toimimaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa ilman raskasta projektihallintoa.  

Paljonko ohjelmiston suunnittelu ja toteutus maksaa?

Ohjelmistojen ja sovellusten hinta riippuu niiden laajuudesta. Esimerkiksi yritysten toiminnanohjausjärjestelmien sekä mobiilisovellusten toteutuksen hinta alkaa 2000-3000 eurosta. Laajojen ja/tai monimutkaisten ohjelmistojen hinta voi olla useita kymmeniä tuhansia. Teemme tarjousvaiheessa kustannusarvion, johon hinta ja aikataulusuunnitelma perustuvat. Voimme tehdä tarjouksen kahdella tavalla: joko sovitulla kiinteällä hinnalla tai niin, että hinta määräytyy toteutuneen työmäärän mukaan.

Isojen ohjelmistojen tapauksessa projekti jaetaan moneen vaiheeseen, jolloin tärkeimmät osat voidaan tehdä ensin ja vähemmän tärkeät niiden jälkeen. Näin asiakas saa ohjelman käyttöönsä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ja projektin laskutus etenee työn etenemisen mukaan.

Jätä tarjouspyyntö ohjelmointipalveluista

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää. Voit myös lähettää tarjouspyynnön alla olevalla lomakkeella.