Tutkimus: Innowise CMS –julkaisujärjestelmän kehittäminen onnistunut

27.06.2008     Innowise    

Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksella hyväksyttiin toukokuussa Ville Kähkösen pro gradu –tutkimus, jossa selvitettiin ulkoasun vaikutusta www-pohjaisen järjestelmän käyttäjäkokemukseen. Tutkimusmetodina oli tapaustutkimus. Innowisen asiakkaat sekä satunnaisesti valitut internetin käyttäjät vastasivat kyselyihin, jotka käsittelivät Innowise CMS –julkaisujärjestelmää ja aiempaa HP CMS -järjestelmää. 

Innowise CMS –julkaisujärjestelmän kehityksessä on kiinnitetty erityistä huomiota käytettävyyteen ja selkeyteen, joihin ulkoasulla on suuri vaikutus.”Ulkoasun sopiessa käyttäjän mieltymyksiin se voi parhaimmillaan tehdä käytöstä miellyttävää kannustamalla käyttäjää ja tarjoamalla piristävän työympäristön.” Kähkönen mainitsee. 

Innowise CMS –julkaisujärjestelmän ulkoasua pidettiin vastaajien keskuudessa hyvin selkeänä ja kokonaisuudessaankin miellyttävänä. Uusi ulkoasu sai kaksi kertaa enemmän positiivisia mainintoja kuin aiemman HP CMS:n ulkoasu ja se myös herätti 2,5 kertaa enemmän positiivisia mielikuvia. Ulkoasulla on tutkimuksen mukaan vahva vaikutus siihen, minkä julkaisujärjestelmän käyttäjät valitsevat. 

Yksi osa käyttäjäkokemusta on myös ohjelman koettu hyödyllisyys - eli kuinka hyvin se vastaa käyttäjien tarpeita. Tuloksista käy ilmi, että sivun muokkaamisen jälkeen käyttäjät pitivät hyödyllisimpänä toimintona sivun esikatselua. Ohjepalsta, poistettujen sivujen roskakori ja sivumuokkausten versiohistoria koettiin myös hyödyllisiksi. Järjestelmän sisäinen hakutoiminto ja viimeksi muokatut –valikko näyttivät olevan hyödyllisiä lähinnä tehokäyttäjille. Tulokset vahvistavat, että Innowise on onnistunut lisäämään järjestelmään käyttäjille hyödyllisiä toimintoja.

Koettua käytettävyyttä arvioitaessa käyttäjät pitivät Innowise CMS:n toimintoja pääasiassa melko tai erittäin helppoina. Peräti 75% vastaajista oli täysin samaa mieltä väittämästä ”Järjestelmä tarjoaa apua ja ohjeistusta tehtävieni suorittamiseen.” Tähän vaikuttaa se, että Innowise CMS –järjestelmässä ohjepalsta on saatavissa esiin milloin vain kaikkien toimintojen yhteydessä. Lisäksi toiminnot on pyritty pitämään yksinkertaisina käytettävyystutkijoiden suositusten mukaisesti.

Tutkimuksen pohdintaosassa Kähkönen tiivistää, että tulokset vahvistivat julkaisujärjestelmän uudistukselle asetettujen tavoitteiden toteutumisen: ulkoasun tuli olla aiempaa myyvempi sekä raikkaampi ja sen tuli viestiä helppokäyttöisyyttä. ”Myyvyys-tavoite täyttyi, sillä 67% vastaajista valitsi Innowise CMS:n. Sen valinneista 50% mainitsi ulkoasun valintaperusteissaan.” Kähkönen toteaa. Koko tutkimuksen läpikäyvänä tuloksena oli, että ulkoasu vaikuttaa voimakkaasti käyttäjien kokemaan käytettävyyteen. 

Innowisen kannalta tutkimus antoi arvokasta tietoa tehdystä tuotekehityksestä sekä jatkokehitystarpeista. Innowise CMS –julkaisujärjestelmään on jo tehty useita parannuksia tutkimustulosten perusteella.”Tutkimus osoittaa, että olemme tehneet oikein panostaessamme helppokäyttöisyyteen. Tulemme jatkossakin hyödyntämään tutkimustuloksia tuotekehityksessämme.” Innowisen johtaja Harto Pönkä sanoo. Kähkösen tutkimuksen lisäksi Innowisen tuotekehityksessä käytetään aineistoa, joka kerättiin helmikuun aikana haastattelemalla puhelimitse 100:n mainostoimiston johtohenkilöitä.

Ville Kähkönen aloitti kesäkuussa Innowisellä osa-aikaisena projektisuunnittelijana. Hänen pro gradu –tutkimuksensa on kokonaisuudessaan luettavissa PDF-julkaisuna.

Lisätiedot: 
Harto Pönkä, puh. 0400-500315
Ville Kähkönen, puh. 0400-500798
yhteys (ät) innowise (piste) fi