Hakukone- ja sosiaalisen median optimointi Innowise CMS -julkaisujärjestelmällä

20.10.2016     Innowise    

Innowise CMS -julkaisujärjestelmässä on lukuisia toimintoja, jotka nostavat www-sivuston sijoittumista hakukoneiden tuloslistoilla sekä mahdollistavat sivujen yksilöllisen hakukoneoptimoinnin parhaalla mahdollisella tavalla. Optimointitoiminnot kattavat lisäksi sen, miten sivujen linkitykset näkyvät sosiaalisen median palveluissa. Innowise CMS:n optimointitoimintojen taustalla on vuosien yhteistyö hakukoneoptimoinnin asiantuntijoiden kanssa. Toiminnot on käytännössä koeteltu ja toimiviksi todistettu.

Osa optimointitoiminnoista on automaattisia, eli julkaisujärjestelmä tekee ne puolestasi ilman, että edes huomaat sitä. Kun optimoinnissa edetään pidemmälle, tarvitaan yleensä asiantuntijan apua, mutta Innowise CMS -julkaisujärjestelmässä optimointiin liittyvä asiantuntijatieto on kerätty yhteen ja esitetty helposti ymmärrettävässä muodossa toimintojen yhteydessä olevina ohjeina. Seuraavassa käydään ensiksi läpi automaattiset ominaisuudet ja edetään sitten asioihin, jotka vaativat ylläpitäjän toimia.

1. Selväkieliset www-osoitteet

Hakukoneet antavat www-sivuille suuremman arvon hakutuloksissa, kun niiden osoitteet sisältävät etsittyjä hakusanoja.

Innowise CMS -julkaisujärjestelmässä jokaisella sivulla on selväkielinen www-osoite eli URL. Osoite muodostetaan sivun luonnissa siten, että aluksi tulee www-sivustosi verkkotunnus, sen jälkeen kieliversion tunniste ja lopuksi sivun yksilöivä osoitetunnus, joka muodostetaan sivun nimestä. Tarvittaessa osoitetunnus voi olla eri kuin sivun nimi.

Sivun osoitetunnus muodostetaan automaattisesti sivun nimestä, mutta voit antaa sen myös erikseen.
Sivun osoitetunnus muodostetaan automaattisesti sivun nimestä, mutta voit antaa sen myös erikseen.

Esimerkiksi tämän sivun osoite on https://www.innowise.fi/fi/hakukone-ja-some-optimointi-julkaisujarjestelmalla/. Osoite toimii myös lyhyemmässä muodossa ilman kielitunnistetta https://www.innowise.fi/hakukone-ja-some-optimointi-julkaisujarjestelmalla/

Joillakin www-sivustoilla on hyödyllistä, että www-osoite sisältää koko valikkorakenteen mukaisen polun. Esimeriksi jos sivustolla on tuoteryhmiä ja niiden alla tuotteita, voidaan julkaisujärjestelmä laittaa käyttämään osoitteita muodossa http://www.verkkotunnus.fi/fi/tuoteryhma/tuote/. Näin osoitteeseen saadaan useampi sivua kuvaava hakusana mukaan.

2. Sitemap- ja robots.txt-tiedostot sekä hakukoneille näkyvien sivujen hallinta

Sitemap-tiedosto parantaa www-sivujen löytymistä hakukoneilla.

Hakukoneilla on erityisiä indeksointirobotteja, jotka käyvät jatkuvasti läpi Internetin miljoonia www-sivuja ja päivittävät niiden tietoja hakukoneiden tietokantoihin. Esimerkiksi Googlen robotin nimi on Googlebot, Microsoftin Bing-hakukoneen Bingbot ja niin edelleen. Robotteja varten www-sivustolla on kaksi erityistä tiedostoa: robots.txt ja sitemap. Ensiksi mainittu sisältää säännöt, mitä tiedostoja robotit saavat sivustolla käydä läpi. Sitemap-tiedosto puolestaan sisältää tiedon kaikista sivuston julkisista sivuista eli eräänlaisen sivukartan. Näin varmistetaan, että kaikki sivut löytyvät hakukoneilla.

Innowise CMS sisältää robots.txt-tiedoston ja järjestelmä ylläpitää automaattisesti ajantasaista sitemap-tiedostoa. Näin tieto uusista ja muuttuneista sivuista saadaan mahdollisimman nopeasti eri hakukoneille.

Joskus voi olla tarpeen estää sivun näkyminen hakukoneissa. Näin on esimerkiksi silloin, kun ei haluta uuden tuotteen "vuotavan" hakukoneille liian aikaisin, mutta halutaan kuitenkin tehdä ja testata sen www-sivut valmiiksi lanseerausta varten. Tämäkin onnistuu Innowise CMS -julkaisujärjestelmällä, kuten myös sivujen ajastettu julkaiseminen.

3. Otsikot hakukoneiden arvostamassa muodossa

Hakukoneet tutkivat www-sivuston otsikoita ja nostavat hakutuloksissa sivuja, joiden otsikot sisältävät haettuja hakusanoja.

On tärkeää, että www-sivuston tekninen toteutus eli sen lähdekoodi on virheetöntä ja etenkin otsikot on toteutettu oikein, jotta hakukoneet osaavat lukea sen merkityksiä. Julkaisujärjestelmässä tämä huomioidaan siten, että sivujen muokkauksessa on erikseen otsikko-kenttä, johon kirjoitettu teksti näytetään www-sivun pääotsikkona. Google antaa erityisen suuren arvon nimenomaan sivun pääotsikossa oleville hakusanoille. Samalla on kuitenkin muistettava, että pääotsikoita eli H1-otsikoita ei saisi olla enempää kuin yksi per sivu, sillä hakukoneet voivat rangaista siitä.

Luonnollisesti Innowise CMS -julkaisujärjestelmä luo myös sivun väliotsikot hakukoneiden arvostamalla tavalla. Esimerkiksi tämän sivun väliotsikot ovat H2-otsikoita, mikä kertoo hakukoneille niiden olevan toiseksi tärkeimpiä otsikoita heti H1-otsikoiden jälkeen. Väliotsikoissa kannattaa niin ikään käyttää sivun sisältöä kuvaavia avainsanoja. Lisäksi hyvät otsikot parantavat sivun luettavuutta.

4. Kuvien vaihtoehtoiset tekstit eli alt-tekstit

Kuvien alt-tekstit antavat hyvän keinon lisätä sivulle useampia hakusanoja.

Hakukoneiden arvostama, mutta monesti unohdettu yksityiskohta on kuvien vaihtoehtoiset tekstit eli niin sanotut alt-tekstit. Aina, kun sivulle lisätään kuvia, kannattaa niihin kirjoittaa mahdollisimman kuvaavat alt-tekstit. Alt-tekstit eivät yleensä näy sivun vierailijoille, minkä vuoksi ne ovat hyvä keino lisätä sivulle useampia eri hakusanoja.

Julkaisujärjestelmässä voit antaa vaihtoehtoisen tekstin suoraan kuvan lisäämisen yhteydessä.
Voit lisätä kuville vaihtoehtoiset tekstit suoraan kuvan lisäyksen yhteydessä.

5. Sivun tärkeimmät metatiedot: ulkoinen otsikko (title) ja kuvaus (description)

Sivun metatiedot vaikuttavat hakutuloksissa sijoittumiseen ja ratkaisevat, miltä sivun linkki näyttää hakutuloksissa.

Sivun metatiedot koostuvat useista eri kentistä, mutta ulkoinen otsikko eli title sekä kuvaus eli description ovat niistä tärkeimmät. Voit muokata näitä kenttiä Innowise CMS -julkaisujärjestelmässä sivun muokkauksen Optimointi-välilehdillä.

Hakukoneet antavat erityisen suuren arvon ulkoiselle otsikolle, joten siihen kannattaa sisällyttää sivun tärkein hakusana tai useampikin. Ulkoinen otsikko muodostetaan julkaisujärjestelmässä automaattisesti sivulle annetusta nimestä, mutta jotta saisit hakukoneoptimoinnista kaiken irti, kannattaa jokaisen sivun ulkoinen otsikko miettiä ja asettaa erikseen. Ulkoinen otsikko näkyy sivun hakutuloksen otsikkona sekä vierailijoille mm. selaimen yläpalkissa, joten sen tulisi olla myös ihmisen lukemana järkevä.

Ulkoisen otsikon voi muodostaa tarvittaessa niin, että aluksi on varsinainen otsikko ja sen jälkeen muita hakusanoja. Erotinmerkkinä voi käyttää pipe-merkkiä eli "|" (tämä saadaan näppäimistöltä painamalla Ctrl+Alt+<). Esimerkki: Julkaisujärjestelmä | sisällönhallinta | Innowise CMS

Hakukoneoptimointi: Sivun ulkoisen otsikon suosituspituus on enintään 55 merkkiä
Sivun ulkoisen otsikon suosituspituus on enintään 55 merkkiä

Toinen hakukoneoptimoinnissa tärkeä metatieto on sivun kuvaus. Yleinen virhe on tunkea kuvaus täyteen sivuun liittyviä hakusanoja. Tämä ei ole järkevää, vaan kuvausteksti on toisella tavalla tärkeä: se näkyy hakutuloksissa heti sivun ulkoisen otsikon alapuolella. Siinä missä ulkoinen otsikko kiinnittää hakukoneiden käyttäjien huomion (ja nostaa sivun näkyvyyttä siinä olevilla hakusanoilla), tulisi kuvauksen vahvistaa vierailijoiden mielenkiintoa ja houkutella klikkaamaan sivun linkkiä hakukoneessa. Se on siis sivun lyhyt esittely ja johdanto.

Hakukoneoptimointi: Sivun kuvauksen suosituspituus on enintään 155 merkkiä.
Sivun kuvauksen suosituspituus on enintään 155 merkkiä.

Yllä näet kuvakaappaukset sivun ulkoisesta otsikosta ja kuvauksesta Innowise CMS -julkaisujärjestelmässä sivun muokkauksen Optimointi-välilehdellä. Kuten näet, julkaisujärjestelmä opastaa syöttämään ulkoiseksi otsikoksi korkeintaan 55 merkkiä ja kuvaukseksi korkeintaan 155 merkkiä. Nämä suositukset tulevat Googlen hakukoneen rajauksista. Kun viet hiiren ?-ikonien päälle julkaisujärjestelmässä, löydät vielä tarkempia vinkkejä hakukoneoptimoinnin tekoon.

Kun olet antanut ulkoisen otsikon ja kuvauksen, näet välittömästi esikatselun, miltä sivun hakutulos tulee näyttämään Googlen hakukoneessa:

Googlen hakutuloksen esikatselu Innowise CMS -julkaisujärjestelmässä
Googlen hakutuloksen esikatselu

Vielä nykyäänkin voi törmätä ohjeisiin, joissa neuvotaan lisäämään edellisten lisäksi metatietoihin hakusanat-kentän (engl. keywords). Hakusanat-kenttä on kuitenkin hakukoneoptimoinnissa turha, koska Google ja muut suositut hakukoneet eivät enää arvosta sen sisältöä, sillä sitä on käytetty jo parikymmentä vuotta hakusanaspämmäykseen. Hakusanat-kenttä on silti Innowise CMS:ssä käytettävissä siksi, että voit lisätä siihen hakusanoja sivuston sisäistä hakutoimintoa varten.

6. Sosiaalisen median optimointi: Facebook ja Twitter

Sosiaalisen median optimoinnilla varmistat, että sivusi linkit näkyvät parhaalla mahdollisella tavalla eri some-palveluissa.

Sosiaalisen median palvelujen käyttö yleistyy jatkuvasti, minkä vuoksi sosiaalisen median optimoinnin tulisi olla jo jokaisella www-sivustolla keskeisessä roolissa. Tällä hetkellä 58 % suomalaisista käyttää jotain yhteisöpalvelua - eniten Facebookia, jonka käyttäjiä Suomessa on yli 2,5 miljoonaa. Nuorista 16-34-vuotiaista yhteisöpalveluja käyttää peräti n. 90 %. Lisää sosiaalisen median tilastoja löydät täältä.

Jos olet tehnyt edellä kuvatut ulkoisen otsikon ja kuvauksen optimoinnin, olet samalla tehnyt valtaosan myös sosiaalisen median linkinjaon optimoinnista. Niiden lisäksi kannattaa kuitenkin lisätä vielä yksi tieto sivun muokkauksen Optimointi-välilehdellä: nimittäin kuva, joka näkyy some-palveluissa sivun linkin yhteydessä.

Sosiaalisen median optimoinnissa linkinjaossa näkyvä kuva on tärkeä
Suositus linkinjaon kuvan kooksi on vähintään 1200x630 pikseliä.

Mitä isomman kuvan asetat, sitä isompana se voidaan näyttää eri sosiaalisen median palveluissa. Kun olet lisännyt kuvan, näet välittömästi esikatselun, miltä sivun linkki näyttäisi Facebookiin tai Twitteriin jaettuna:

Sivun linkin Facebook-esikatselu
Sivun linkin Facebook-esikatselu
Sivun linkin Twitter-esikatselu
Sivun linkin Twitter-esikatselu

Kun tallennat sivun muokkauksen, Innowise CMS -julkaisujärjestelmä päivittää automaattisesti sivun muuttuneet metatiedot Facebookille (versiosta 2.0.7 lähtien). Sinun ei siis tarvitse odotella Facebookin välimuistin päivittymistä. Näin voit muuttaa sivun linkityksen näkymistapaa Facebookille niin usein kuin haluat ja tehdä erilaisia linkinjakoja Facebookiin.

Näet tarvittaessa Optimointi-välilehdeltä, milloin Facebook on viimeksi hakenut sivun tiedot tietokantaansa, sekä kuinka monta kertaa sivun linkki on jaettu Facebookissa ja kuinka monta kommenttia siitä on kirjoitettu. Alta näet sivun Optimointi- ja Ominaisuudet-välilehtien toiminnot kokonaisuudessaan (avaa kuvat isoksi klikkaamalla):

Muistathan tarjota myös www-sivustosi vierailijoille linkinjakonapit tärkeimpiin sosiaalisen median palveluihin. Tällä hetkellä suosittelemme ainakin seuraavia jakonappeja: Facebook, WhatsApp, Twitter, LinkedIn. Lopullinen "nappirivistö" kannattaa miettiä sivuston kohderyhmän mukaan.

7. Linkkimehu ja sivujen uudelleenohjaukset

Jokainen sivulle johtava linkki lisää sen arvoa hakukoneissa - siksi saaduista linkeistä kannattaa pitää huolta.

Hakukoneoptimointi ja sosiaalisen median optimointi vaativat pitkäjänteistä työtä. Yksi osa tätä on sivulle johtavien linkkien kartuttaminen, mikä ei useinkaan ole helppoa. Hakukoneoptimoinnissa sivuun viittaavien linkkien merkitystä kutsutaan "linkkimehuksi". Tällä kuvataan sitä, että jokainen sivulle viittaava linkki lisää sivun arvoa hakukoneissa eli ikään kuin mehun määrää lasissa. Mitä suositummalta ja sivun aiheen (=hakusanojen) kannalta tärkeämmältä sivulta linkki tulee, sitä enemmän se lisää sivulle linkkimehua. Lisätietoa linkkimehusta löydät esimerkiksi täältä.

Www-sivuston elinkaareen kuuluu toisaalta se, että välillä vanhoja sivuja poistetaan ja toisinaan sivustolle tehdään isoja uudistuksia. Vanhojen sivujen poistamisessa on kuitenkin vaarana, että aiemmin tehty optimointityö ja linkkimehu valuu hukkaan. Jos sivu poistetaan huolehtimatta sille johtavien linkkien toimivuudesta jatkossa, menetetään sen hakukonenäkyvyys ja linkeistä yhä tulevat vierailijat. Tämä on ehkä yleisin ja pahin virhe optimoinnissa - varsinkin, kun se voitaisiin helposti välttää.

Jos sivustouudistuksessa ei huomioida poistettavien sivujen linkitysten toimivuudesta, voi se pahimmillaan johtaa koko optimoinnin nollautumiseen ja aloittamiseen alusta asti uudestaan. Jos esimerkiksi yrityksen liiketoiminta nojaa verkkosivustolta ja hakukoneiden kautta saataviin asiakkaisiin, tämä voi merkitä isoa pudotusta yrityksen liikevaihtoon. Haitat ovat selvästi uudelleenohjauksiin tarvittavaa työtä isommat.

Innowise CMS -julkaisujärjestelmässä voit helposti säilyttää vuosien ajan kerryttämäsi optimoinnin tulokset ja linkkimehun asettamalla poistettaville sivuille pysyvän uudelleenohjauksen (ns. 301-ohjauksen) muille sivuille. Julkaisujärjestelmä ehdottaa oletuksena uudelleenohjausta sivuston etusivulle, mutta voit asettaa kohteeksi minkä tahansa sivun tai muun www-osoitteen.

Poistettavalle sivulle kannattaa asettaa uudelleenohjaus
Poistettavalle sivulle kannattaa asettaa uudelleenohjaus

Tarvittaessa voit asettaa uudelleenohjauksia myös olemassa oleville sivuille poistamatta niitä. Tämä tapahtuu sivun muokkauksessa Ominaisuudet-välilehdellä:

Sivun uudelleenohjauksen voi asettaa monella tavalla
Sivun uudelleenohjauksen voi asettaa monella tavalla

8. Sisällön määrä ja hakukonenäkyvyys

Kaikki optimointi menee hukkaan, jos sivustolla ei ole kävijöitä kiinnostavaa sisältöä.

Viimeinen ja samalla haastavin asia www-sivun optimoinnissa on varsinainen sisältö. Loppujen lopuksi laadukas ja uniikki sisältö on syy, mikä saa vierailijat saapumaan sivulle, linkittämään sitä, jakamaan sitä somessa, keskustelemaan siitä ja suosittelemaan sitä muutoinkin.

Hakukoneoptimoinnin kannalta oleellista on, että sivulla on runsaasti sisältöä. Periaatteessa mitä enemmän sisältöä - ja nimenomaan tekstiä - sivulla on, sitä parempi se on hakukonenäkyvyyden kannalta. Sillä mitä enemmän sivulla on sanoja, sitä todennäköisemmin siitä löytyy sanapareja tai kolmen sanan yhdistelmiä, jotka vastaavat hakukoneiden käyttäjien kirjoittamia hakusanoja.

Nyrkkisääntönä voi pitää, että sivulla, johon pyritään saamaan runsaasti kävijöitä hakukoneista, tulisi olla vähintään 300 sanaa. Se vastaa noin puoltatoista perinteistä A4-sivua tekstinkäsittelyohjelmissa.

Lopuksi

Vähänkään isommalla www-sivustolla on haasteellista tehdä hakukone- ja sosiaalisen median optimointia jokaiselle sivulle erikseen. Käytännössä toimiva strategia on valita tärkeimmät sivut eli niin sanotut laskeutumissivut, joiden optimointiin panostetaan. Valitse siis sivustosi tärkeimmät (5? 10?) sivut, ja tee niiden optimointi yllä kuvatulla tavalla. Jos haluat tehdä sen mahdollisimman tehokkaasti ja helposti, kannattaa sivuston tekniseksi alustaksi valita Innowise CMS -julkaisujärjestelmä. Esimerkiksi monissa avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmissä ei ole mahdollista tehdä läheskään kaikkia tässä kuvattuja optimointitoimenpiteitä.

Muistathan lisäksi, että Google on ilmoittanut responsiivisten www-sivustojen ja SSL-suojauksen (https) saavan etua hakutuloksissa sijoittumisessa. Responsiivisuus tarkoittaa, että www-sivusto on tehty toimimaan hyvin myös tablet-laitteilla ja kännyköillä siten, että ulkoasu skaalautuu käytettävän laitteen ruudulle sopivaksi. Jos sivustosi ei ole vielä responsiivinen, se kannattaa muuttaa sellaiseksi mahdollisimman pian. SSL-suojaus puolestaan tarkoittaa, että liikenne www-sivuston ja sen vierailijan välillä salataan.

Innowise CMS -julkaisujärjestelmän asennus sekä responsiivisuus on mahdollista tehdä paitsi uudelle www-sivustolle myös olemassa olevalle sivustolle. Tarvittaessa hoidamme myös hakukoneoptimoinnin puolestasi.  Ota rohkeasti yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

 

Kirjoittaja: Harto Pönkä, 20.10.2016