Innowise CMS 2.0: muutoslista

01.05.2015     Innowise    

Katso Innowise CMS 2.0:n mukanaan tuomat muutokset.

Tärkeimmät uudistukset:

  • Hakukoneoptimointi on tehty helpoksi sivun muokkaukseen lisätyllä Optimointi-välilehdellä, jossa on myös yksinkertaiset ohjeet optimoinnin tekoon
  • Sivujen muokkauksessa on uusi keskustelutoiminto, mikä helpottaa useiden ylläpitäjien yhteistyötä. Toimintoa voi käyttää myös muistiinpanojen tekemiseen.
  • Julkaisujärjestelmän hallinta toimii responsiivisesti, mikä mahdollistaa sen käytön myös tablet- ja mobiililaitteilla.
  • Julkaisujärjestelmän hallinnassa on mahdollista avata useita välilehtiä sekä jättää tärkeimpiä sivuja ja toimintoja talteen omille välilehdilleen.
  • Sisältöalueeseen voi raahata kuvia suoraan tietokoneen työpöydältä
  • Sosiaalisen median sisältöjen automaattinen upotus: esimerkiksi YouTube-videon osoitteen liittäminen sisältöalueeseen muuntaa sen suoraan upotetuksi videoksi

Yhteensopivuus- ja tietoturvamuutokset:

  • Yhteensopivuus uusimpien nettiselainten kanssa, mm. Windows 10:n Edge
  • Tuoreimmat tietoturvakorjaukset, mm. parantunut salasanojen suojausalgoritmi ja väärien kirjautumiskertojen rajoitus (enintään 5), jotka estävät järjestelmään murtautumista.