Yleisöäänestyksen voitto ja tuomaristolta 2. sija Häme Open Campus -verkkoympäristökilpailussa

24.02.2010     Innowise    

Innowisen Harto Pöngän ja yhteistyökumppanimme Pääkeskuksen Jaakko Tikkasen kilpailutyö oli ylivoimainen yleisön suosikki HOC-verkkoympäristön suunnittelukilpailussa Hämeenlinnassa 18.2. Tuomariston arvostelussa työ sijoittui toiseksi.

Tuomaristo kiitti kilpailun korkeata tasoa ja totesi palkittujen töiden edustavan alansa ehdotonta huippua. Pöngän ja Tikkasen kilpailuehdotusta kehuttiin tuomariston perusteluissa mm. pedagogisesti vahvaksi, loogiseksi, käyttäjäystävälliseksi ja helposti lähestyttäväksi kokonaisuudeksi. Lisäksi suunnitelman sanottiin olevan hyvin linkitetty Häme Open Campus -verkoston toimintaan ja tarpeisiin.

Yleisöäänestyksen voiton tuoneessa kilpailuehdotuksessa panostettiin vahvasti ryhmien syntymisen ja yhteisöllisen työskentelyn tukemiseen. Tavoitteena oli suunnitella HOC-verkostolle tehokas yhteistyöalusta, joka ohjaa systemaattisesti tavoitteelliseen yhteistyöhön ja innovaatioiden syntymiseen.

Kuva: Jenni Mankonen/HOC

Harto Pönkä vastasi kilpailutyön konseptisuunnittelusta ja teoreettisista perusteista ja Jaakko Tikkanen verkkoympäristön ilmeestä ja käyttöliittymän graafisesta suunnittelusta.

Kilpailun järjesti Häme Open Campus -verkosto yhteistyössä Teknologiakeskus Innoparkin digitaaliset sisällöt -klusterin, Kehittämiskeskus Oy Hämeen ja Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa. Palkintoina jaettiin yhteensä 7000 euroa. Kilpailun voitti Dicole Oy ja kolmas oli Gemilo Oy.